Chúng tôi muốn thông báo chính sách sử dụng trang web như sau: PLAYGO88.NET có toàn quyền cập nhật và chỉnh sửa nội dung trên trang web này bất kỳ lúc nào, và những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được xuất bản. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của nó.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và người dùng không được khuyến khích tham gia vào các trò chơi cờ bạc trực tuyến.

Pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép tất cả các hình thức đánh bạc, vì vậy người dùng cần cẩn thận để tránh vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật cho độc giả những thông tin mới và chính xác. Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáng tin cậy, tính phù hợp hoặc tính sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc hình ảnh, văn bản liên quan và tất cả các tài liệu khác có trong Mục đích có trên trang web. Vì vậy, nó không thể được áp dụng cho bất kỳ tình trạng bệnh lý của cá nhân và độc giả dựa vào thông tin đó có nguy cơ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Độc giả tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này, hiểu và đồng ý rằng playgo88.dev không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web này bởi độc giả hoặc bất kỳ người dùng nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng độc giả của chúng tôi truy cập vào trang web sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc người dùng trái phép hoặc tin tặc sẽ cố gắng truy cập trang web.

playgo88.dev không cố ý hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em dưới 18 tuổi nên tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ hoặc người giám hộ để được hỗ trợ khi sử dụng trang web này.

Để cung cấp cho người sử dụng trang web những thông tin hữu ích khác, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không ngụ ý đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ được thể hiện trong đó. Chúng tôi không ủy quyền và áp dụng các chính sách của trang web này cho các nhà điều hành của các trang được liên kết. Các trang web này có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để giữ cho trang web này luôn hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không thể truy cập được vì bất kỳ lý do gì, và chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào khác, hoặc bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý nội dung của trang web này, bao gồm mọi chỉnh sửa, diễn giải hoặc cập nhật nội dung theo quyết định riêng của chúng tôi. Nội dung trang web có thể bao gồm tài liệu liên quan đến sức khỏe tình dục hoặc y tế. Nếu độc giả thấy tài liệu này có thể bị phản đối, vui lòng không sử dụng trang web này.

Khi truy cập vào website playgo88.dev, người đọc đã đồng ý và chấp nhận chính sách bảo mật của website này.

Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét tuyên bố từ chối trách nhiệm này và có quyền sửa đổi nó theo định kỳ. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này nếu có thay đổi về chính sách.

Bản quyền

Mọi nội dung, hình ảnh, thiết kế, tài liệu và thông tin có trên trang web này đều là tài sản bản quyền của playgo88.dev và không được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ playgo88.dev. Các biểu trưng, nhãn hiệu, hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web này dưới dạng văn bản, đồ họa và/hoặc biểu trưng. Các nhãn hiệu hoặc thương hiệu của trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật hiện hành và việc sử dụng trang web này không cấu thành bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ phía chúng tôi. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi người sử dụng trang web này là nghiêm cấm.